ChinaTab :

ChinaTab ELINK
فایل فلش تبلت ELINK-MC706-D2_V3 تست شده
ELINK

‌شماره ساخت : اندروید 4.2.2

‌منطقه : فارسی

قیمت : 4,000 تومان

ChinaTab CIDEA
فایل فلش تبلت Cidea مدل CM495 با مشخصه ZLB_MB_V1.0
CIDEA

‌شماره ساخت : اندروید 6.1

‌منطقه : خاورمیانه - فارسی

قیمت : 15,000 تومان

ChinaTab ZLB_MB
فایل فلش تبلت ZLB_MB_V1.0 تست شده
ZLB_MB

‌شماره ساخت : اندروید 6.1

‌منطقه : خاورمیانه - فارسی

قیمت : 15,000 تومان

ChinaTab X1A_MB
فایل فلش تبلت X1A_MB_V2.0 تست شده
X1A_MB

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه - فارسی

قیمت : 15,000 تومان

ChinaTab S-COLOR
فایل فلش تبلت S-COLOR مدل U707 با مشخصه X1A_MB_V2.0
S-COLOR

‌شماره ساخت : اندروید 7.0

‌منطقه : خاورمیانه - فارسی

قیمت : 15,000 تومان

ChinaTab CIDEA
فایل فلش تبلت Cidea مدل CM430 با مشخصه X1A_MB_V2.0
CIDEA

‌شماره ساخت : اندروید 6.1

‌منطقه : خاورمیانه - فارسی

قیمت : 15,000 تومان

ChinaTab CIDEA
فایل فلش تبلت Cidea مدل CM490 تست شده
CIDEA

‌شماره ساخت : اندروید 6.1

‌منطقه : خاورمیانه - فارسی

قیمت : 15,000 تومان

ChinaTab K0708B V1.1
فایل فلش تبلت K0708B V1.1
K0708B V1.1

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5,000 تومان

ChinaTab K0721
فایل فلش تبلت K0721_V1.2
K0721

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 7,000 تومان

ChinaTab M706-MB
فایل فلش تبلت M706-MB-V7.2
M706-MB

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4,000 تومان

ChinaTab Atouch
فایل فلش فارسی تبلت Atouch مدل A32 تضمینی
Atouch

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 3,000 تومان

ChinaTab ET-86V2G-A23
فایل فلش تبلت ET-86V2G-A23-V1.5
ET-86V2G-A23

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 2,000 تومان

ChinaTab F900
فایل فلش تبلت F900_mainboard_v1.0.0 تضمینی
F900

‌شماره ساخت : Unknown

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 4,000 تومان

ChinaTab B706_MB
فایل فلش تبلت B706_MB_V2.1 تضمینی
B706_MB

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 3,500 تومان

ChinaTab B706_MB
فایل فلش تبلت B706_MB_V2.0 تضمینی
B706_MB

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 3,500 تومان

ChinaTab K0706B
فایل فلش تبلت K0706B_V2.3
K0706B

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5,000 تومان

ChinaTab ET_Q8
فایل فلش تبلت ET_Q8_V2.2 فیکس تاچ و فیکس لوگو تضمینی
ET_Q8

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area فارسی

قیمت : 5,000 تومان

ChinaTab A13-P860
فایل فلش تبلت A13-P860-V8.2-1
A13-P860

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area فارسی

قیمت : 4,000 تومان