Samsung :

Samsung Galaxy-J2-CORE
حل مشکل ارور دانگرید مودم J260F U9 تضمینی
Galaxy-J2-CORE

‌شماره ساخت : U9

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10,000 تومان

Samsung Galaxy-A30
حل مشکل ارور دانگرید مودم A305F U6 تضمینی
Galaxy-A30

‌شماره ساخت : U6

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10,000 تومان

Samsung Galaxy-A21s
آموزش حل مشکل ضبط مکالمه A217F اندروید 11 تضمینی
Galaxy-A21s

‌شماره ساخت : اندروید 11

‌منطقه : همه منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung Galaxy-A32
آموزش حل مشکل ضبط مکالمه A325F اندروید 11 تضمینی
Galaxy-A32

‌شماره ساخت : BIT U1 _ 11

‌منطقه : همه منطقه ها

قیمت : 10,000 تومان

Samsung Galaxy-J2
فایل و آموزش روت J200H اندروید 5 فقط با یک کلیک
Galaxy-J2

‌شماره ساخت : اندروید 5.1.1

‌منطقه : همه منطقه ها

قیمت : 3,000 تومان

Samsung Galaxy-Star-Plus
فایل و آموزش روت خودکار S7262 بدون سفیدشدن صفحه
Galaxy-Star-Plus

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : 3,000 تومان

Samsung Galaxy-J2
حذف قفل جیمیل و قفل FRP J200H اندروید در چندثانیه
Galaxy-J2

‌شماره ساخت : اندروید 5

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4,000 تومان

Samsung Galaxy-A20
فایل و آموزش روت A20 A205F اندروید 9 و 10 تا باینری 9
Galaxy-A20

‌شماره ساخت : باینری U6 و U7 و U8 و U9

‌منطقه : همه منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung J7-PRO
فایل حذف کامل قفل RMM و KG STATE سامسونگ J730F تضمینی
J7-PRO

‌شماره ساخت : باینری 4 تا 7

‌منطقه : همه منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung A8-2018
فایل و آموزش روت A8+ A730F باینری U6 و U7 اندروید 9 تضمینی
A8-2018

‌شماره ساخت : باینری U6 _ U7

‌منطقه : Any Area

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung Galaxy-A31
آموزش حل مشکل ضبط مکالمه A315G اندروید 10 تضمینی
Galaxy-A31

‌شماره ساخت : باینری U1 _ S1

‌منطقه : همه منطقه ها

قیمت : 9,000 تومان

Samsung A5-2017
فایل و آموزش روت A520F باینری U4 تا U16 اندروید 8 تضمینی
A5-2017

‌شماره ساخت : باینری U4 تا UG (U16

‌منطقه : همه منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung Galaxy-S3
فایل EFS سامسونگ S3 I9300 تست شده
Galaxy-S3

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung Galaxy-A12
آموزش حل مشکل ضبط مکالمه A125F اندروید 10 تضمینی
Galaxy-A12

‌شماره ساخت : باینری 1 اندروید 10

‌منطقه : همه منطقه ها

قیمت : 9,000 تومان

Samsung Galaxy-A51
آموزش حل مشکل ضبط مکالمه A515F اندروید 11 تضمینی
Galaxy-A51

‌شماره ساخت : اندروید 11

‌منطقه : همه منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung Galaxy-A01
آموزش حل مشکل ضبط مکالمه A015F اندروید 10 تضمینی
Galaxy-A01

‌شماره ساخت : باینری 1 تا 4 اندروید 10

‌منطقه : همه منطقه ها

قیمت : 10,000 تومان

Samsung C3520
آموزش و فایل فلش فارسی C3520 بدون باکس
C3520

‌شماره ساخت : C3520JPLF1

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 7,000 تومان

Samsung Galaxy-A10
آموزش حل مشکل ضبط (مکالمه) تماس A105F اندروید 10
Galaxy-A10

‌شماره ساخت : اندروید 10

‌منطقه : همه منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.