رایگان :

Samsung Galaxy-S3
فایل EFS سامسونگ S3 I9300 تست شده
Galaxy-S3

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung J1-ACE
فایل EFS سامسونگ J110F (رایگان) تست شده
J1-ACE

‌شماره ساخت : اندروید 4.4

‌منطقه : همه منطقه ها

قیمت : رایگان

Samsung B310E
فایل و آموزش فلشB310E با دانگل CM2
B310E

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung E1150
فایل فلش فارسی E1150
E1150

‌شماره ساخت : E1150JPJB1

‌منطقه : ایران

قیمت : رایگان

Samsung E1080F
فایل فلش فارسی E1080F تضمینی(رایگان)
E1080F

‌شماره ساخت : E1080FJPJC1

‌منطقه : ایران

قیمت : رایگان

Samsung Galaxy-A30s
فایل بوت و ریکاوری و Sboot و مودم استوک A307FN باینری U2
Galaxy-A30s

‌شماره ساخت : A307FNXXU2ASKD

‌منطقه : OJV ایران

قیمت : رایگان

Samsung Galaxy-M10
فایل بوت و ریکاوری و Sboot و مودم استوک M105F باینری U1
Galaxy-M10

‌شماره ساخت : M105FDDU1BSEA

‌منطقه : ODM هند

قیمت : رایگان

Samsung A3-2017
فایل بوت و ریکاوری و Sboot و مودم استوک A320F باینری U6
A3-2017

‌شماره ساخت : A320FXXS6CTE2

‌منطقه : OJV ایران

قیمت : رایگان

Huawei Y6-II
فایل فلش CAM-L21 B162(رایگان)
Y6-II

‌شماره ساخت : C185B162

‌منطقه : C185

قیمت : رایگان

Samsung Galaxy-Grand-Prime-Plus
فایل سرت G532F تست شده (رایگان)
Galaxy-Grand-Prime-Plus

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung Galaxy-A30
فایل فلش A305F باینری 5 اندروید 10 (رایگان)
Galaxy-A30

‌شماره ساخت : باینری U5_S5

‌منطقه : ترکیه

قیمت : رایگان

Xiaomi Redmi-Note-8-Pro
فایل فلش رایگان شیائومی Redmi Note 8 Pro اندروید 9
Redmi-Note-8-Pro

‌شماره ساخت : V11.0.6.0

‌منطقه : Global جهانی

قیمت : رایگان

Samsung J5-Prime
حل مشکل تک سیم شدن G570F G570Y G570M (رایگان)
J5-Prime

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : رایگان

Samsung J7-CORE
فایل فلش 4فایل J701F U8 اندروید 9 (رایگان)
J7-CORE

‌شماره ساخت : J701FDDU8CSK4 (ODD

‌منطقه : هند

قیمت : رایگان

Samsung J7-2015
روت سامسونگ J700f اندروید 6 (رایگان)
J7-2015

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : رایگان

Samsung J7-2015
روت سامسونگ J700H اندروید 6 (رایگان)
J7-2015

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : رایگان

Samsung J7-PRO
فایل فلش 4فایل J730F U2 (رایگان)
J7-PRO

‌شماره ساخت : J730FXWU2ARE1

‌منطقه : TUR

قیمت : رایگان

Huawei Y7-Prime
فایل فلش TRT-L21A اندروید 7 (رایگان)
Y7-Prime

‌شماره ساخت : C185B184

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : رایگان