جدیدترین فایل ها :

Samsung J7-PRO
حل مشکل DRK و DM Verity J730F در حالت FRP ON اندروید 8
J7-PRO

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U4 اندروید 8.0.0

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5,000 تومان

Samsung J7-2015
فایل حذف رمز J700H باینری 3
J7-2015

‌شماره ساخت : FRP ON باینری U3_S3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5,000 تومان

Smart Tesla
فایل فلش Smart Tesla X9320
Tesla

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 2,000 تومان

Huawei Y7-PRIME-2019
فایل دامپ حل مشکل صدا DUB-LX1 _ Y7 Prime 2019
Y7-PRIME-2019

‌شماره ساخت : اندروید 8.1.0

‌منطقه : کاست C185

قیمت : 15,000 تومان

Samsung Galaxy-A50
فایل روت A505F باینری 2
Galaxy-A50

‌شماره ساخت : باینری U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J1-Mini
فایل روت J105F اندروید 5.1.1
J1-Mini

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A2-Core
فایل روت A260F باینری 2
A2-Core

‌شماره ساخت : باینری U1 و U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A2-Core
فایل روت A260G باینری 1
A2-Core

‌شماره ساخت : باینری U1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A2-Core
فایل روت A260G باینری 3
A2-Core

‌شماره ساخت : باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A7-2018
فایل روت A750FN باینری 1
A7-2018

‌شماره ساخت : باینری 1 اندروید 9

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-A10S
فایل روت A10S A107F باینری 2
Galaxy-A10S

‌شماره ساخت : باینری U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-A10S
فایل روت A10S A107F باینری 3
Galaxy-A10S

‌شماره ساخت : باینری 3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

ChinaTab
فایل فلش تبلت ET-86V2G-V1.3

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 2,000 تومان

ChinaTab M706-MB
فایل فلش تبلت M706-MB-V4.0
M706-MB

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 3,500 تومان

ChinaTab
فایل فلش تبلت CCIT A79W

‌شماره ساخت : مشخصه مین بوردM706-MB-V4.0

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 4,000 تومان

Samsung A7-2018
فایل روت A750F اندروید 8.0.0
A7-2018

‌شماره ساخت : مخصوص اندروید 8 باینری 1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

China 150
فایل نوکیا RM-1190 چینی (نوکیا 150 چینی)
150

‌شماره ساخت : M215_61M_PCB01

‌منطقه : خاورمیانه MEA

قیمت : 6,000 تومان

China Venus
فایل فلش Venus R18
Venus

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 5,000 تومان