جدیدترین فایل ها :

Samsung Galaxy-A10S
فایل روت A10S A107F باینری 3
Galaxy-A10S

‌شماره ساخت : باینری 3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

ChinaTab
فایل فلش تبلت ET-86V2G-V1.3

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 2,000 تومان

ChinaTab M706-MB
فایل فلش تبلت M706-MB-V4.0
M706-MB

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 3,500 تومان

ChinaTab
فایل فلش تبلت CCIT A79W

‌شماره ساخت : مشخصه مین بوردM706-MB-V4.0

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 4,000 تومان

Samsung A7-2018
فایل روت A750F اندروید 8.0.0
A7-2018

‌شماره ساخت : مخصوص اندروید 8 باینری 1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

China 150
فایل نوکیا RM-1190 چینی (نوکیا 150 چینی)
150

‌شماره ساخت : M215_61M_PCB01

‌منطقه : خاورمیانه MEA

قیمت : 6,000 تومان

China Venus
فایل فلش Venus R18
Venus

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 5,000 تومان

Samsung Galaxy-CORE-Prime
فایل روت تست شده g360h
Galaxy-CORE-Prime

‌شماره ساخت : اندروید 4.4.4

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

China Venus
فایل فلش HOTWAV مدل VENUS R6
Venus

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5,000 تومان

Samsung A5-2016
فایل فلش A510F_FD اندروید 7
A5-2016

‌شماره ساخت : A510FXXS8CSC2

‌منطقه : SEK

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-Prime-Plus
دامپ تست شده ترمیم بوت G532F
Galaxy-Prime-Plus

‌شماره ساخت : G532FXXU1AQG2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 8,000 تومان

Samsung Galaxy-TAB-3
فایل روت تبلت P5200
Galaxy-TAB-3

‌شماره ساخت : اندروید 4.4.2و 4.2.2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J5-2015
فایل حذف رمز j500H اندروید 6.0.1
J5-2015

‌شماره ساخت : U1B

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J5-2015
فایل حذف رمز j500H اندروید 6.0.1
J5-2015

‌شماره ساخت : U2B

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J5-2015
فایل حذف رمز j500H اندروید 5.1.1
J5-2015

‌شماره ساخت : U1A

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J5-2015
فایل حذف رمز j500f اندروید 5.1.1
J5-2015

‌شماره ساخت : U1A

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10,000 تومان

Samsung J5-2015
فایل حذف رمز j500f اندروید 6.0.1
J5-2015

‌شماره ساخت : U1B

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

ChinaTab MQ8A-MB
فایل فلش تبلت MQ8A-MB-V3.2
MQ8A-MB

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4,000 تومان