جدیدترین فایل ها :

Samsung Galaxy-CORE-Prime
فایل روت تست شده g360h
Galaxy-CORE-Prime

‌شماره ساخت : اندروید 4.4.4

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

China Venus
فایل فلش HOTWAV مدل VENUS R6
Venus

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5,000 تومان

Samsung A5-2016
فایل فلش A510F_FD اندروید 7
A5-2016

‌شماره ساخت : A510FXXS8CSC2

‌منطقه : SEK

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-Prime-Plus
دامپ تست شده ترمیم بوت G532F
Galaxy-Prime-Plus

‌شماره ساخت : G532FXXU1AQG2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 8,000 تومان

Samsung Galaxy-TAB-3
فایل روت تبلت P5200
Galaxy-TAB-3

‌شماره ساخت : اندروید 4.4.2و 4.2.2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J5-2015
فایل حذف رمز j500H اندروید 6.0.1
J5-2015

‌شماره ساخت : U1B

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J5-2015
فایل حذف رمز j500H اندروید 6.0.1
J5-2015

‌شماره ساخت : U2B

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J5-2015
فایل حذف رمز j500H اندروید 5.1.1
J5-2015

‌شماره ساخت : U1A

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J5-2015
فایل حذف رمز j500f اندروید 5.1.1
J5-2015

‌شماره ساخت : U1A

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10,000 تومان

Samsung J5-2015
فایل حذف رمز j500f اندروید 6.0.1
J5-2015

‌شماره ساخت : U1B

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

ChinaTab MQ8A-MB
فایل فلش تبلت MQ8A-MB-V3.2
MQ8A-MB

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4,000 تومان

Samsung J5-2015
حذف رمز J500F در حالت FRP ON
J5-2015

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U1 اندروید

‌منطقه : Any Area

قیمت : 8,000 تومان

Samsung Galaxy-A10
حل مشکل ترمیم سریال و دانگرید مودم A105G(A10 اندروید 9
Galaxy-A10

‌شماره ساخت : باینری U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5,000 تومان

Samsung J5-Prime
فایل حذف رمز G570F اندروید 8.0.0
J5-Prime

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U2_S2 در حالت FRP OFF

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4,500 تومان

Samsung J5-Prime
فایل حذف رمز G570F اندروید 8.0.0
J5-Prime

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U1_S1 در حالت FRP OFF

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4,500 تومان

Samsung F480I
فایل فلش فارسی f480i
F480I

‌شماره ساخت : Unknown

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A8-2018
فایل روت A530F باینری U7
A8-2018

‌شماره ساخت : اندروید 9 باینری U7

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A6-Plus
فایل فلش فارسی A605F اندروید 9 (رایگان)
A6-Plus

‌شماره ساخت : A605FJXS4BSH1

‌منطقه : THR

قیمت : رایگان