جدیدترین فایل ها :

Samsung J5-2015
حذف رمز J500F در حالت FRP ON
J5-2015

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U1 اندروید

‌منطقه : Any Area

قیمت : 8,000 تومان

Samsung Galaxy-A10
حل مشکل ترمیم سریال و دانگرید مودم A105G(A10 اندروید 9
Galaxy-A10

‌شماره ساخت : باینری U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5,000 تومان

Samsung J5-Prime
فایل حذف رمز G570F اندروید 8.0.0
J5-Prime

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U2_S2 در حالت FRP OFF

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4,500 تومان

Samsung J5-Prime
فایل حذف رمز G570F اندروید 8.0.0
J5-Prime

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U1_S1 در حالت FRP OFF

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4,500 تومان

Samsung F480I
فایل فلش فارسی f480i
F480I

‌شماره ساخت : Unknown

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A8-2018
فایل روت A530F باینری U7
A8-2018

‌شماره ساخت : اندروید 9 باینری U7

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A6-Plus
فایل فلش فارسی A605F اندروید 9 (رایگان)
A6-Plus

‌شماره ساخت : A605FJXS4BSH1

‌منطقه : THR

قیمت : رایگان

Nokia 130-2017
فایل فلش رسمی TA-1017_130 2017
130-2017

‌شماره ساخت : 11.02.11

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : رایگان

China K0712B
فایل فلش تبلت K0712B_V5.0
K0712B

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4,000 تومان

Samsung S8-Plus
فایل روت s8+ _ g955n اندروید 9.0
S8-Plus

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-A10
فایل روت A105G (A10 اندروید 9
Galaxy-A10

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-A10
فایل روت A105F (A10 اندروید 9
Galaxy-A10

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-A10
حل مشکل ترمیم سریال و دانگرید مودم A105G(A10 اندروید 9
Galaxy-A10

‌شماره ساخت : باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 7,000 تومان

Samsung Galaxy-A10
آموزش دانگرید مودم و ترمیم سریال A105F(A10 اندروید 9
Galaxy-A10

‌شماره ساخت : باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 7,000 تومان

Huawei P-Smart
فایل حذف FRP و ترمیم سریال FIG-L11 P SMART
P-Smart

‌شماره ساخت : اندروید 9.0 _ 9.1

‌منطقه : مخصوص منطقه C02

قیمت : 7,000 تومان

Huawei P-Smart
فایل حذف FRP و ترمیم سریال FIG-LX2 P SMART
P-Smart

‌شماره ساخت : اندروید 9.0

‌منطقه : مخصوص منطقه C185

قیمت : 7,000 تومان

Huawei P-Smart
فایل حذف FRP و ترمیم سریال FIG-L03 P SMART
P-Smart

‌شماره ساخت : اندروید 9.0 _ 9.1

‌منطقه : مخصوص منطقه C185

قیمت : 7,000 تومان

Huawei P-Smart
فایل حذف FRP و ترمیم سریال FIG-L01 P SMART
P-Smart

‌شماره ساخت : اندروید 9.0 _ 9.1

‌منطقه : مخصوص منطقه C16

قیمت : 7,000 تومان