جدیدترین فایل ها :

Huawei P8-LITE-2017
فایل حذف FRP و ترمیم سریال P8 LITE 2017 PRA-L01
P8-LITE-2017

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : مخصوص منطقه C185

قیمت : 7,000 تومان

Huawei P8-LITE-2017
فایل حذف FRP و ترمیم سریال P8 LITE 2017 PRA-LX1
P8-LITE-2017

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : مخصوص منطقه C185

قیمت : 7,000 تومان

Huawei Honor-9
فایل حذف FRP و ترمیم سریال STF-L09 Honor 9
Honor-9

‌شماره ساخت : مخصوص اندروید 8

‌منطقه : مخصوص منطقه C432

قیمت : 7,000 تومان

Samsung J7-Prime-2
فایل فلش G611M اندروید 8.0.0 (رایگان)
J7-Prime-2

‌شماره ساخت : G611MUBU3BRI3

‌منطقه : COO

قیمت : رایگان

Samsung Galaxy-Grand-2
فایل حذف رمز G7102 بدون از دست دادن اطلاعات
Galaxy-Grand-2

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 3,000 تومان

Huawei Honor-9-Lite
فایل حذف FRP و ترمیم سریال LLD-L21A Honor 9 lite اندروید 9
Honor-9-Lite

‌شماره ساخت : اندروید 9.0 , 9.1

‌منطقه : مخصوص منطقه C185

قیمت : 7,000 تومان

Huawei Honor-9-Lite
فایل حذف FRP و ترمیم سریال LLD-L21 Honor 9 lite اندروید 8
Honor-9-Lite

‌شماره ساخت : اندروید8.0.0

‌منطقه : مخصوص منطقه C185

قیمت : 7,000 تومان

Huawei Honor-9-Lite
فایل حذف FRP و ترمیم سریال LLD-L21 Honor 9 lite اندروید 9
Honor-9-Lite

‌شماره ساخت : اندروید 9.0 , 9.1

‌منطقه : مخصوص منطقه C185

قیمت : 7,000 تومان

Samsung J6-Plus
فایل کامبینیشن J610F باینری 2
J6-Plus

‌شماره ساخت : باینری 2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-A30
فایل روت A305F اندروید 9.0.0
Galaxy-A30

‌شماره ساخت : باینری U2

‌منطقه : TEHRAN

قیمت : 2,000 تومان

Huawei P-Smart
فایل حذف FRP و ترمیم سریال FIG-LA1 P SMART اندروید 8
P-Smart

‌شماره ساخت : اندروید8.0

‌منطقه : مخصوص منطقه C185

قیمت : 7,000 تومان

Huawei P-Smart
فایل حذف FRP و ترمیم سریال FIG-LA1 P SMART اندروید 9
P-Smart

‌شماره ساخت : اندروید 9.0 , اندروید 9.1

‌منطقه : مخصوص منطقه C185

قیمت : 7,000 تومان

Huawei Honor-9
فایل حذف FRP و ترمیم سریال STF-L09 Honor 9
Honor-9

‌شماره ساخت : مخصوص اندروید 9

‌منطقه : مخصوص منطقه C185

قیمت : 7,000 تومان

Samsung Galaxy-Grand-Prime
حل مشکل سیاه شدن تصویر G530H
Galaxy-Grand-Prime

‌شماره ساخت : G530HXXU1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-M20
فایل روت M205F اندروید 8.1.0
Galaxy-M20

‌شماره ساخت : باینری U1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-M10
فایل روت M105F اندروید 8.1.0
Galaxy-M10

‌شماره ساخت : باینری U1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A7-2017
فایل روت A720F اندروید 8.0.0 U6
A7-2017

‌شماره ساخت : باینری U6

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J5-2016
فایل حذف قفل صفحه J510F در حالت FRP OFF
J5-2016

‌شماره ساخت : باینری U2 اندروید 7.1.1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان