روت :

Samsung A8-2018
فایل و آموزش روت A8+ A730F باینری U6 و U7 اندروید 9 تضمینی

‌شماره ساخت : باینری U6 _ U7

‌منطقه : Any Area

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung A5-2017
فایل و آموزش روت A520F باینری U4 تا U16 اندروید 8 تضمینی

‌شماره ساخت : باینری U4 تا UG (U16

‌منطقه : همه منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung Galaxy-A51
فایل روت A515F باینری 4 اندروید 10

‌شماره ساخت : A515FXXU4CTJ

‌منطقه : Any Area

قیمت : 3,000 تومان

Samsung J7-PRO
فایل روت J730F باینری 7 اندروید 9

‌شماره ساخت : باینری 7

‌منطقه : همه منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung J5-PRO
فایل روت J530F باینری 7 اندروید 9

‌شماره ساخت : باینری 7

‌منطقه : همه منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung J7-CORE
فایل روت J701F باینری 9 اندروید 9

‌شماره ساخت : باینری 9

‌منطقه : همه منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Huawei P30-LITE
آموزش و فایل روت MAR-LX1M اندروید بیلد 275 اندروید 9

‌شماره ساخت : MAR-LX1M 9.1.0.275

‌منطقه : c185

قیمت : 10,000 تومان

Samsung J1-Mini
فایل روت J105B تضمینی

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4,000 تومان

Samsung Galaxy-J2-CORE
فایل روت J260F باینری U5_S5 اندروید 8.1.0

‌شماره ساخت : J260FXXS4ASI2

‌منطقه : ALL CSC

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J1-ACE
فایل روت خودکار J110H تضمینی

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : 3,000 تومان

Samsung Galaxy-Grand-Prime-Plus
فایل روت G532F اندروید 6 تضمینی

‌شماره ساخت : اندروید 6

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : 2,000 تومان

Xiaomi Redmi-Note-8-Pro
فایل روت Redmi Note 8 Pro اندروید 9 تضمینی

‌شماره ساخت : تست شده تا MIUI 11

‌منطقه : گلوبال و چین

قیمت : 10,000 تومان

Samsung Galaxy-CORE-2
فایل روت G355H اندروید 4.4.2 تضمینی

‌شماره ساخت : همه شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : 3,000 تومان

Samsung Galaxy-TAB-A-2016
آموزش و فایل روت تبلت T580 اندروید 7 و 8 تضمینی

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung Galaxy-TAB-A-2019
آموزش و فایل روت تبلت T295 اندروید 9 تضمینی

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung Galaxy-TAB-A-2017
آموزش و فایل روت تبلت T385 اندروید 8 و 9 تضمینی

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung Galaxy-TAB-Active-2
آموزش و فایل روت تبلت T390 اندروید 9 تضمینی

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung Galaxy-TAB-Active-Pro
آموزش و فایل روت تبلت T540 اندروید 9 تضمینی

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung Galaxy-TAB-Active-Pro
آموزش و فایل روت تبلت T545 اندروید 9 تضمینی

‌شماره ساخت : باینری U2 اندروید 9

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : 3,000 تومان

Samsung Galaxy-TAB-Active-Pro
آموزش و فایل روت تبلت T547 اندروید 9 تضمینی

‌شماره ساخت : باینری U1 اندروید 9

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : 3,000 تومان

Samsung Galaxy-Tab-S-LTE
آموزش و فایل روت تبلت T705 اندروید 6 تضمینی

‌شماره ساخت : اندروید 6.0.1

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-TAB-A-2019
آموزش روت تبلت T515 اندروید 9 تضمینی

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

مجموعه سری فایل ، برای دیدن جزئیات بروی مشاهده کلیک کنید.

Samsung J6-Plus
فایل روت J610F باینری 5 اندروید اندروید 8 فیکس شده

‌شماره ساخت : Any Build BIT U5

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10,000 تومان

Samsung J7-PRO
فایل روت مجیسک J730F باینری U6 اندروید 9

‌شماره ساخت : باینری U6 اندروید 9

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : 3,000 تومان

Samsung J7-CORE
فایل روت مجیسک J701F باینری U6 اندروید 8.1.0

‌شماره ساخت : باینری U6

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Huawei Y6-Prime-2018
آموزش و فایل روت ATU-L22 اندروید8

‌شماره ساخت : 8.0.0.158

‌منطقه : C636

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Nova2Plus
آموزش و فایل روت BAC-L21 اندروید8

‌شماره ساخت : 8.0.0.349

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Mate-10-Pro
آموزش و فایل روت BLA-L29C C185 اندروید9.1

‌شماره ساخت : 9.1.0.341

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Mate-10-Pro
آموزش و فایل روت BLA-L29C C432 اندروید9.1

‌شماره ساخت : 9.1.0.345

‌منطقه : C432

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y7-PRIME-2019
آموزش و فایل روت DUB-L21 اندروید8.2

‌شماره ساخت : 8.2.0.158

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y7-PRIME-2019
آموزش و فایل روت DUB-L41 اندروید8.2

‌شماره ساخت : 8.2.0.134(C185)

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y7-PRIME-2019
آموزش و فایل روت DUB-LX1 اندروید8.2

‌شماره ساخت : 8.2.0.158

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei P-Smart
آموزش و فایل روت FIG-L21 اندروید9.1

‌شماره ساخت : 9.1.0.204

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei P-Smart
آموزش و فایل روت FIG-LA1 اندروید9.1

‌شماره ساخت : 9.1.0.204

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei P-Smart
آموزش و فایل روت FIG-L31 اندروید9.1

‌شماره ساخت : 9.1.0.163

‌منطقه : C432

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y9-2018
آموزش و فایل روت FLA-L21 اندروید9.1

‌شماره ساخت : 9.1.0.163

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Honor-10-Lite
آموزش و فایل روت HRY-LX1 اندروید9.1

‌شماره ساخت : 9.1.0.280

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Honor-10-Lite
آموزش و فایل روت HRY-LX1 اندروید10

‌شماره ساخت : 10.0.0.155

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei NOVA-3I
آموزش و فایل روت INE-LX1 اندروید9.1

‌شماره ساخت : INE-LX1 9.1.0.275

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei NOVA-3I
آموزش و فایل روت INE-LX1R اندروید9.1

‌شماره ساخت : INE-LX1R 9.1.0.281

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei NOVA-3I
آموزش و فایل روت INE-LX2 اندروید9.1

‌شماره ساخت : INE-LX2 9.1.0.275

‌منطقه : C636

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y9-2019
آموزش و فایل روت JKM-LX1 اندروید9.1

‌شماره ساخت : JKM-LX1 9.1.0.275

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y9-2019
آموزش و فایل روت JKM-L21 اندروید9.1

‌شماره ساخت : JKM-L21 9.1.0.275

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y7-Prime-2018
آموزش و فایل روت LDN-L21A اندروید8

‌شماره ساخت : LDN-L21A 8.0.0.166

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y7-Prime-2018
آموزش و فایل روت LDN-L21B اندروید8

‌شماره ساخت : LDN-L21B 8.0.0.145

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y7-Prime-2018
آموزش و فایل روت LDN-LX1 اندروید8

‌شماره ساخت : LDN-LX1 8.0.0.163

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Honor-9-Lite
آموزش و فایل روت LLD-L21 اندروید 9.1.0

‌شماره ساخت : LLD-L21 9.1.0.169

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei P30-LITE
آموزش و فایل روت MAR-LX1A اندروید 9.1.0

‌شماره ساخت : MAR-LX1A 9.1.0.363

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei P30-LITE
آموزش و فایل روت MAR-LX1A اندروید 10

‌شماره ساخت : MAR-LX1A 10.0.0.201

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei P30-LITE
آموزش و فایل روت MAR-LX1M اندروید 9.0.1

‌شماره ساخت : MAR-LX1M 9.0.1.161

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei P30-LITE
آموزش و فایل روت MAR-LX1M اندروید 10

‌شماره ساخت : MAR-LX1M 10.0.0.201

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Mate-9
آموزش و فایل روت MHA-L29 اندروید 9.0.1

‌شماره ساخت : MHA-L29 9.0.1.192

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y6-Prime-2019
آموزش و فایل روت MRD-LX1F اندروید 9.1.0

‌شماره ساخت : 9.1.0.290

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Honor-8-Lite
آموزش و فایل روت PRA-LA1 منطقه C185 اندروید 8.0.0

‌شماره ساخت : PRA-LA1 8.0.0.404

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei P-Smart-2019
آموزش و فایل روت POT-LX1AF اندروید 10

‌شماره ساخت : POT-LX1AF 10.0.0.180

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei P-Smart-2019
آموزش و فایل روت POT-LX1AF اندروید 9.1.0

‌شماره ساخت : POT-LX1AF 9.1.0.317

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Mate-10-Lite
آموزش و فایل روت RNE-L21 منطقه C185 اندروید 8.0.0

‌شماره ساخت : RNE-L21 8.0.0.342

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei P10-PLUS
آموزش و فایل روت VKY-L29 منطقه C185 اندروید 9.1.0

‌شماره ساخت : VKY-L29 9.1.0.252

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Honor-9
آموزش و فایل روت STF-L09 منطقه C185 اندروید 9.1.0

‌شماره ساخت : STF-L09 9.1.0.210

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y7-Prime-2018
آموزش و فایل روت LDN-L01 منطقه C185 اندروید 8.0.0

‌شماره ساخت : LDN-L01 8.0.0.163

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y7-Prime-2018
آموزش و فایل روت LDN-L21 منطقه C185 اندروید 8.0.0

‌شماره ساخت : LDN-L21 8.0.0.163

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Samsung Galaxy-J1
فایل روت مجیسک J100H اندروید 4.4 تضمینی

‌شماره ساخت : اندروید 4.4.4

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Huawei P20-LITE_NOVA-3E
آموزش و فایل روت ANE-LX1 منطقه C432 اندروید 9.1.0

‌شماره ساخت : 9.1.0.306

‌منطقه : C432

قیمت : 10,000 تومان

Huawei P20-LITE_NOVA-3E
آموزش و فایل روت ANE-L21 منطقه C432 اندروید 9.1.0

‌شماره ساخت : 9.1.0.306

‌منطقه : C432

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y5-2019
آموزش و فایل روت AMN-L29 منطقه C432 اندروید 9.1.0

‌شماره ساخت : 9.1.0.247

‌منطقه : C432

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Y5-2019
آموزش و فایل روت AMN-L29 منطقه C185 اندروید 9.1.0

‌شماره ساخت : 9.1.0.264

‌منطقه : C185

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Honor-8C
آموزش و فایل روت BKK-LX2 منطقه C636 اندروید 8.2.0

‌شماره ساخت : 8.2.0.130

‌منطقه : مخصوص منطقه C636

قیمت : 10,000 تومان

Huawei Honor-8C
آموزش و فایل روت BKK-LX2 منطقه C185 اندروید 8.2.0

‌شماره ساخت : 8.2.0.143

‌منطقه : مخصوص منطقهC185

قیمت : 10,000 تومان

Samsung Galaxy-J2
فایل روت مجیسک J200f اندروید 5.1.1 باینری U3

‌شماره ساخت : XXU3_XXS3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 3,000 تومان

Samsung Galaxy-J2
فایل روت مجیسک J200H اندروید 5.1.1

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 3,000 تومان

Samsung A3-2017
فایل روت A320Y U6 اندروید 8.0

‌شماره ساخت : DXS6_DXU6 اندروید 8.0

‌منطقه : Any Area

قیمت : 3,000 تومان

Samsung J3-2016
آموزش و فایل روت J320H اندروید 5.1.1

‌شماره ساخت : اندروید 5.1.1

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A2-Core
فایل روت A260F باینری U4 اندروید 8.1

‌شماره ساخت : باینری U4_S4

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Samsung-Galaxy-Note-8
فایل روت N950F اندروید 9 باینری U7

‌شماره ساخت : باینری U7 اندروید 9.0.0

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-S7
آموزش و فایل روت S7 _ G930W8 اندروید 8

‌شماره ساخت : باینری U6 _ اندروید 8.0.0

‌منطقه : Any Area

قیمت : 3,000 تومان

Samsung Galaxy-A20
فایل روت A205F باینری U6 اندروید 9

‌شماره ساخت : باینری U6

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J4-Plus
فایل روت J415F باینری U5 اندروید 9.0.0

‌شماره ساخت : باینری U5

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A2-Core
فایل روت A260G اندروید 8.0.0 U5

‌شماره ساخت : باینری U5

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A6-2018
فایل روت A600g اندروید 9 U5

‌شماره ساخت : باینری U5

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A7-2017
فایل روت A720F اندروید 8.0.0 U9

‌شماره ساخت : باینری U9_S9 اندروید 8.0.0

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J2-Prime
فایل روت G532g اندروید 6

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J7-2015
روت سامسونگ J700f اندروید 6 (رایگان)

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : رایگان

Samsung J7-2015
روت سامسونگ J700H اندروید 6 (رایگان)

‌شماره ساخت : تمامی شماره ساخت ها

‌منطقه : تمامی منطقه ها

قیمت : رایگان

Samsung J7-2016
فایل روت J710F باینری U5 اندروید 7

‌شماره ساخت : باینری 5 اندروید 7

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J7-2016
فایل روت J710F باینریU6 اندروید 8.1.0

‌شماره ساخت : باینریU6 اندروید 8.1.0

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4,000 تومان

Samsung J7-2016
فایل روت J710F باینری U4 اندروید 7

‌شماره ساخت : باینری 4 اندروید 7

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J7-2016
فایل روت J710F باینری U3 اندروید 7

‌شماره ساخت : باینری 3 اندروید 7

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J3-2017
فایل روت J330G باینری U3

‌شماره ساخت : باینری 3 اندروید 8

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-ACE
فایل روت سریع G313H

‌شماره ساخت : همه شماره ساخت ها

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J3-2016
فایل روت J320F اندروید 5.1.1

‌شماره ساخت : جوابگو روی همه شماره ساخت ها

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A5-2017
فایل روت A520F اندروید 8 باینری UD_14

‌شماره ساخت : باینری UD_14

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A6-2018
فایل روت A600FN اندروید 9 باینری U5

‌شماره ساخت : باینری U5

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A5-2017
فایل روت A520F باینری U11_UB

‌شماره ساخت : باینری U11_UB

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A3-2017
فایل روت A320FL باینری U4

‌شماره ساخت : باینری U4 اندروید 8.0.0

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A7-2018
فایل روت A750GN باینری 1

‌شماره ساخت : باینری U1 اندروید 8

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung S8
فایل روت G950F اندروید 9 باینری U6

‌شماره ساخت : باینری U6

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung S8
فایل روت G950F اندروید 9

‌شماره ساخت : باینری U5

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Samsung-Galaxy-Note-8
فایل روت N950F اندروید 9 باینری U9

‌شماره ساخت : باینری U9

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-S3
فایل روت خودکار i9300i مخصوص اندروید 4.4(رایگان)

‌شماره ساخت : مخصوص اندروید 4.4.4

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung Galaxy-S3
فایل روت خودکار i9300i مخصوص اندروید 4.3(رایگان)

‌شماره ساخت : مخصوص اندروید 4.3

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung Galaxy-A50
فایل روت A505F باینری 2

‌شماره ساخت : باینری U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J1-Mini
فایل روت J105F اندروید 5.1.1

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A2-Core
فایل روت A260F باینری 2

‌شماره ساخت : باینری U1 و U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A2-Core
فایل روت A260G باینری 1

‌شماره ساخت : باینری U1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A2-Core
فایل روت A260G باینری 3

‌شماره ساخت : باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A7-2018
فایل روت A750FN باینری 1

‌شماره ساخت : باینری 1 اندروید 9

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-A10S
فایل روت A10S A107F باینری 2

‌شماره ساخت : باینری U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-A10S
فایل روت A10S A107F باینری 3

‌شماره ساخت : باینری 3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A7-2018
فایل روت A750F اندروید 8.0.0

‌شماره ساخت : مخصوص اندروید 8 باینری 1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-CORE-Prime
فایل روت تست شده g360h

‌شماره ساخت : اندروید 4.4.4

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-TAB-3
فایل روت تبلت P5200

‌شماره ساخت : اندروید 4.4.2و 4.2.2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A8-2018
فایل روت A530F باینری U7

‌شماره ساخت : اندروید 9 باینری U7

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung S8-Plus
فایل روت s8+ _ g955n اندروید 9.0

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-A10
فایل روت A105G (A10 اندروید 9

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-A10
فایل روت A105F (A10 اندروید 9

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-A30
فایل روت A305F اندروید 9.0.0

‌شماره ساخت : باینری U2

‌منطقه : TEHRAN

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-M20
فایل روت M205F اندروید 8.1.0

‌شماره ساخت : باینری U1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-M10
فایل روت M105F اندروید 8.1.0

‌شماره ساخت : باینری U1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A7-2017
فایل روت A720F اندروید 8.0.0 U6

‌شماره ساخت : باینری U6

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-J2-CORE
آموزش روت J260G اندروید 8

‌شماره ساخت : باینری 1_ باینری 2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung Galaxy-J2-CORE
آموزش روت j260f باینری 2

‌شماره ساخت : XXU2_XXU1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

China مدیاتک
آموزش روت گوشی های چینی با ساخت cwm

‌شماره ساخت : Unknown

‌منطقه : Unknown

قیمت : رایگان

Samsung S8
فایل روت S8 G950F اندروید 9

‌شماره ساخت : باینری 4

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A5-2017
فایل روت A5 2017 باینری 10

‌شماره ساخت : XXSA _ XXUA (باینری 10)

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung A7-2018
فایل روت A750F اندروید 9(رایگان)

‌شماره ساخت : U1

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung Galaxy-Win
روت i8552

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 3,000 تومان

Samsung Galaxy-Grand-Prime-Plus
فایل روت و سلوشن ترمیم سریال G532F

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J7-CORE
روت j701f اندروید 7 (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build اندروید 7

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung J1-2016
آموزش روت j120h

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2,000 تومان

Samsung J7-PRO
آموزش روت j730f اندروید 8 (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung J1-ACE
روت آسان J111F (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان