خطای DRK و dm verification چیست و راه حل آن چیست ؟


خطای DRK و dm verification چیست و راه حل آن چیست ؟